Đồng Hồ Cơ Seiko Padi SKPA01DT

3,500,000 1,975,000

còn 1000 hàng