Showing 1–12 of 23 results

Hacking Stop hay Stop Second là chức năng cho phép dừng kim giây khi chỉnh giờ, thường gặp ở đồng hồ cơ. Với tiện ích này, cỗ máy thời gian của bạn sẽ hoạt động chính xác hơn đó!

-44%
3,500,000 1,975,000
-44%
3,500,000 1,975,000
-40%
3,800,000 2,275,000
-44%
3,500,000 1,975,000
-35%
3,500,000 2,275,000
-40%
3,800,000 2,275,000
-40%
3,800,000 2,275,000
-26%
3,500,000 2,575,000
-26%
3,500,000 2,575,000
-39%
3,700,000 2,275,000
-39%
3,700,000 2,275,000
-39%
3,700,000 2,275,000